Dây Nhảy Quang Multi-Mode SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000

Còn hàng

Dây Nhảy Quang Multi-Mode SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000

Giá: 0 đ
Mã sản phẩm: SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000

THÔNG TIN NHANH VỀ SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật