• Tp-Link
 • Linksys Belkin
 • CISCO Networking
Sắp xếp:
Hiển thị:
Hiển thị: Danh sách Lưới
 • UniFi AC Lite
  Viewed : 4905 Mã hàng: : UniFi AC Lite
  Dimensions 160 x 160 x 31.45 mm (6.30 x 6.30 x 1.24") Weight 170 g (6.0 oz), 185 g (6.5 oz) with Mounting Kits Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port Ports ..
  0 đ
 • UniFi AC LR
  Viewed : 5027 Mã hàng: : UniFi AC LR
  Dimensions 175.7 x 175.7 x 43.2 mm (6.92 x 6.92 x 1.70") Weight 240 g (8.5 oz), 315 g (11.1 oz) with Mounting Kits Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port Ports ..
  0 đ
 • Unifi AC PRO
  Viewed : 4900 Mã hàng: : Unifi AC PRO
  Kích thước 196,7 x 196,7 x 35 mm (7.74 x 7.74 x 1.38 ") Cân nặng 350 g (12,4 oz), 450 g (15,9 oz) với Kits Gắn Giao diện mạng (2) 10/100/1000 Các cổng Ethernet cổng ..
  0 đ
 • UniFi AP
  Viewed : 5057 Mã hàng: : UniFi AP
  Dimensions 200 x 200 x 36.5 mm Weight 290 g (430 g with Mounting Kits) Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port Buttons Reset Antennas..
  0 đ
 • UniFi AP AC EDU
  Viewed : 5122 Mã hàng: : UniFi AP AC EDU
  Dimensions 287.5 x 287.5 x 125.9 mm (11.32 x 11.32 x 4.96") Weight 1.820 kg Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port Buttons Reset ..
  0 đ
 • UniFi AP In-Wall
  Viewed : 4917 Mã hàng: : UniFi AP In-Wall
  Dimensions 114.6 x 70.6 x 28.5 mm (4.51 x 2.78 x 1.12 in) Weight 117 g (4.127 oz) Networking Interface (3) 10/100 Ethernet Ports Buttons Reset ..
  0 đ
 • UniFi AP Long Range
  Viewed : 4768 Mã hàng: : UniFi AP Long Range
  Dimensions 200 x 200 x 36.5 mm Weight 290 g (430 g with Mounting Kits) Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port Buttons Reset Antennas..
  0 đ
 • UniFi AP PRO
  Viewed : 4867 Mã hàng: : UniFi AP PRO
  Dimensions 200 x 200 x 36.5 mm Weight 298 g (358 g with Mounting Kits) Networking Interface (2) 10/100/1000 Ethernet Ports Buttons Reset An..
  0 đ
 • UniFi Cloud Key
  Viewed : 5089 Mã hàng: : UniFi Cloud Key
  Dimensions 21.7 x 43.4 x 121.9 mm (0.85 x 1.71 x 4.80") Weight 110 g (3.88 oz) Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port Buttons (1) Reset to Defaults ..
  0 đ