Angten-Tplink-gắn rời

Sắp xếp:
Hiển thị:
Hiển thị: Danh sách Lưới
 • Tp-Link TL-ANT200PT
  Viewed : 3361 Mã hàng: : TL-ANT200PT
  ĂNG TEN Tần Số DC~6GHz Trở Kháng 50Ω Nominal Insertion Loss 2GHz 0.7dB 2.5GHz 0.8dB 3GHz 1.0dB 5GHz 1.2dB 5.5GHz 1.3dB 6.0GHz 1.4dB VSWR(MAX.) 0~3GHz: 1.5:1 Max 3~6GHz: 1.6:1 Max Con..
  140.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT2405C
  Viewed : 3393 Mã hàng: : TL-ANT2405C
  ĂNG TEN Kích Cỡ 50 x 201 mm Tần Số 2.4GHz~2.5GHz Trở Kháng 50 Ohms Gain 5 dBi Radiation Omni-directional VSWR(MAX.) 1.92:1 HPBW/H( °) 360° HPBW/V( °) 32° ..
  190.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT2405CL
  Viewed : 3681 Mã hàng: : TL-ANT2405CL
  ĂNG TEN Tần Số 2.4GHz Trở Kháng 50 Ohms Gain 5 dBi Radiation Omni-directional VSWR(MAX.) 1.92:1 HPBW/H( °) 360° HPBW/V( °) 32° Sự phân cực Linear, Vertica..
  100.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT2408C
  Viewed : 3764 Mã hàng: : TL-ANT2408C
  ĂNG TEN Kích Cỡ 50 x 201 mm Tần Số 2.4GHz Trở Kháng 50 Ohms Gain 8 dBi Radiation Omni-directional VSWR(MAX.) 1.92:1 HPBW/H( °) 360° HPBW/V( °) 15° ..
  370.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT2408CL
  Viewed : 6344 Mã hàng: : TL-ANT2408CL
  Tplink TL-WA7510N  ĂNG TEN Tần Số 2.4GHz Trở Kháng 50 Ohms Gain 8 dBi Radiation Đẳng hướng VSWR(MAX.) 1.92:1 HPBW/H( °) 360° ..
  150.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT2409A
  Viewed : 3867 Mã hàng: : TL-ANT2409A
  ĂNG TEN Tần Số 2.4GHz Gain 9dBi VSWR(MAX.) 1.5:1 HPBW/H( °) 60 HPBW/V( °) 76 Sự phân cực Linear; Vertical Loại Directional Connector Type RP-SMA Female ..
  520.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT2409B
  Viewed : 2880 Mã hàng: : TL-ANT2409B
  ĂNG TEN Tần Số 2.4GHz Gain 9dBi VSWR(MAX.) 1.5:1 HPBW/H( °) 60 HPBW/V( °) 76 Sự phân cực Linear; Vertical Loại Directional Connector Type N Female (Jack) ..
  520.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT2412D
  Viewed : 2912 Mã hàng: : TL-ANT2412D
  ĂNG TEN Kích Cỡ 1200mm Trọng Lượng 0.5kg Tần Số 2.4GHz~2.5GHz Trở Kháng 50 Ohms Gain 12 dBi Radiation Omni-directional VSWR(MAX.) < 2.0 HPBW/H( °) 360°..
  920.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT2414A
  Viewed : 2847 Mã hàng: : TL-ANT2414A
  ĂNG TEN Tần Số 2.4GHz Gain 14dBi VSWR(MAX.) 1.5:1 HPBW/H( °) 30 HPBW/V( °) 30 Sự phân cực Linear; Vertical Loại Directional Connector Type RP-SMA Female ..
  1.350.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT2415D
  Viewed : 3862 Mã hàng: : TL-ANT2415D
  ĂNG TEN Kích Cỡ 1500mm Trọng Lượng 0.6kg Tần Số 2.4GHz~2.5GHz Trở Kháng 50 Ohms Gain 15 dBi Radiation Omni-directional VSWR(MAX.) < 2.0 HPBW/H( °) 360°..
  1.280.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT2424B
  Viewed : 2841 Mã hàng: : TL-ANT2424B
  ĂNG TEN Kích Cỡ 1000mm x 600mm Trọng Lượng 3.5kg Tần Số 2.4GHz Gain 24dBi VSWR(MAX.) 1.5:1 HPBW/H( °) 10 HPBW/V( °) 14 Sự phân cực Linear; Vertical ..
  1.280.000 đ
 • Tp-Link TL-ANT24EC12N
  Viewed : 3366 Mã hàng: : TL-ANT24EC12N
  ĂNG TEN Kích Cỡ 12 Meters Tần Số DC ~ 3GHz Trở Kháng 50Ω Nominal Insertion Loss 2.8dB Connector Type N Male to Female Operating Temp. -10℃~+60℃ Storage Temp. -40℃~+80℃ ..
  850.000 đ