Sắp xếp:
Hiển thị:
Hiển thị: Danh sách Lưới
 • DGE-528T
  Viewed : 2764 Mã hàng: : DGE 528T
   PCI Giga Network Adapter  - Card kết nối mạng LAN tốc độ 10/100/1000Mbps  - 1 cổng RJ45 tự động dò tìm tốc độ. (10/100/1000Mbps)  - Kết nối với máy tính thông qua giao diện PCI  - Truyền dữ liệu song công hoặc bán song ..
  260.000 đ
 • DGE-560T
  Viewed : 2926 Mã hàng: : DGE 560T
   PCI Express Giga Network Adapter  - Card kết nối mạng LAN tốc độ 10/100/1000Mbps  - 1 cổng RJ45 tự động dò tìm tốc độ. (10/100/1000Mbps) ..
  320.000 đ
 • Dlink DFE-520TX+
  Viewed : 3543 Mã hàng: : DFE 520TX+
  PCI Ethernet Network Adapter  - DFE 520TX+ Card kết nối mạng LAN tốc độ 10/100Mbps  - 1 cổng RJ45 tự động dò tìm tốc độ. (10/100Mbps)  - Kết nối với máy tính thông qua giao diện PCI  - DFE 520TX+ Truyền dữ liệu song công hoặc bán song công. ..
  130.000 đ